Taksäkerhet Göteborg – VF Plåtslageri

Olyckan är så lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!

Säkerheten är självklart i fokus för oss på VF Plåtslageri. Taket måste vara tryggt för alla – både personer som utför takarbeten och andra som passerar på gatan nedanför. Vi erbjuder därför ett flertal installationer och produkter som förbättrar din fastighets taksäkerhet.

Vi är experter på taksäkerhet i Göteborg och kan säkra ditt tak så att både du och andra kan känna sig trygga. Vi hjälper givetvis även till med röjning av snö och is på tak.

Välkommen att kontakta oss redan idag och låt oss bli din expert på taksäkerhet i Göteborg.

Taksäkerhet obligatoriskt för fastighetsägare

Taksäkerheten är en viktig fråga för alla, såväl villa- och fastighetsägare som yrkesmän som har taket som arbetsplats. Alla tak som beträds på något sätt ska enligt lagen ha utrustning för taksäkerhet.

Skador som orsakas av fall från tak är vanligare än man tror. På vintern är det många som tvingas till akuten efter att ha skadat sig efter fall från tak. Frakturer är frekventa och de vanligaste orsakerna till fall är att man har tappat greppet eller ramlat från en stege som har glidit ur position.

taksäkerhet göteborg

Kostnadsfritt besök med inspektion

Vi kan installera rätt utrustning för att skapa en bättre taksäkerhet på ditt hus eller fastighet. Vi kommer gärna på ett kostnadsfritt besök för att inspektera ditt tak och lämna lämpliga förslag om förbättringar av taksäkerheten.

Det är viktigt att komma ihåg att ansvaret för taksäkerheten alltid ligger på villa- eller fastighetsägaren. Det är alltså inte sotaren eller takläggaren som har detta ansvar. Om en fastighetsägare inte försett taket med korrekt säkerhetsutrustning så kan vederbörande åläggas sanktionsavgifter om en olycka skulle inträffa.

Taksäkerhet Göteborg –viktiga hjälpmedel

Här är några av de saker som vi kan erbjuda för att förbättra taksäkerheten.

  • Säkerhetssele, ankarpunkt, nockräcke. Gå aldrig upp på ett tak utan en säkerhetssele. Till den behövs givetvis en punkt att fästa den på, en ankarpunkt eller ett nockräcke.

  • Glidskydd. En säkerhetsprodukt som fästs i takets nederdel i höjd med hängrännan. Skyddet gör att du kan känna dig trygg i att stegen inte kommer att glida i position när du klättrar på den.

  • Skyddsräcke. Fungerar som skydd mot att trampa igenom ytor och att det ska finnas något att hålla i när man öppnar exempelvis en taklucka.

  • Bärläktssteg, takstege. Bärläktssteg fungerar för att man ska kunna komma upp till skorstenen på villor på ett säkert sätt. Takstegen rekommenderas för branta taket med hög fasadhöjd.

  • Säkerhetssteg. Placeras vid stegen för att det ska finnas något att stå på, minskar risken att man tappar greppet och faller.

  • Gångbrygga. Monteras stadigt och hjälper dig att förflytta dig i sidled på ett säkert sätt.

  • Snörasskydd. Personer nedanför taket måste självklart också vara trygga. Med hjälp av ett snörasskydd stannar merparten av snön och isen kvar på taket. Speciellt viktig vid entréer där många personer passerar varje dag.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra säkerhetsprodukter – vi kan hjälpa dig att förbättra din taksäkerhet i Göteborg!

Säkerheten i fokus